- "Buku adalah gudang ilmu, membaca dan bertanya adalah kunci-kuncinya" -

Profil Madrasah

 1. Nama Madrasah                 : MI Miftahul Huda 
 2. NSS                                    : 112331807227
 3. Alamat                                : Desa Tlogomojo
 4. Kecamatan                         : Batangan
 5. Kabupaten                          : Pati
 6. Kode Pos                            : 59186
 7. Email                                  : mi.tlogomojo@gmail.com
 8. Blog                                    : mi-tlogomojo.blogspot.com
 9. Nama Kepala                     : Karyanto, S.Pd.I
 10. Alamat rumah                    : Komplek Masjid Besar Tlogomojo Batangan Pati
 11. Nomor Telepon Madrasah : 085290318108 
 12. Nama Yayasan                  : Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Huda
 13. Tahun Berdiri                     : 1997
 14. Tahun Akreditasi Terakhir : 2009
 15. Status Tanah                     : Milik sendiri/Wakaf
 16. Surat Kepemilikan Tanah  : Sertifikat/Akte/11.11.07.1.00001 - Sertifikat/Akte/11.11.07.01.00158
 17. Luas tanah                        : 1.043 M2
 18. Status Bangunan               : Milik sendiri
 19. Luas Bangunan                 : 535 M2
 20. Letak/Lokasi Madrasah Berdasarkan :
 •        Geografi                       : Dataran Rendah
 •        Lingkungan Pekerjaan : Pertanian
 •        Wilayah                        : Pedesaan


Letak MI Miftahul Huda TlogomojoLihat MI Miftahul Huda Tlogomojo di peta yang lebih besar

 
Terima Kasih atas kunjungan Saudara... Semoga bermmanfaat ^_^