Profil Sekolah


SAMBUTAN KEPALA MI MIFTAHUL HUDA

Tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah SWT Tuhan seluruh alam raya yang Kasih-Nya tiada pilih kasih dan Sayang-Nya tiada orang yang membilang. Dan juga Sholawat serta Salam kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Blog yang yang anda simak ini merupakan sebuah gambaran kecil tentang Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tlogomojo Batangan Pati yang awal mulanya sebagai madrasah yang tidak diminati masyarakat sehingga menjadi pilihan Ummat.

Sebuah perjalanan madrasah itu tidak lepas dari perjuangan semua komponen, baik yayasan, komite, orang tua siswa, bahkan guru, karyawan dan pimpinan madrasah

Demikian pula dengan MI Miftahul Huda menapaki perjalanan yang sangat panjang sebagai madrasah yang ingin berkonsentrasi pada keilmuan yang amaliyah dan amalan yang ilmiyah, supaya menjadi pijakan masyarakat yang plural.

Memberikan yang terbaik bukan hanya berjalan ditempat, tetapi membutuhkan kreatifitas yang inovatif dan progresif supaya dapat menghasilkan keilmuan yang unggul baik ilmu diniyyah maupun umumiyah.Akhirnya kami memberikan apresiasi yang tiada henti kepada pihak-pihak yang mendukung adanya Blog ini demi kemajuan Madrasah ini. Semoga MI Miftahul Huda tetap sukses dan jaya. amiin


 PROFIL MADRASAH
 
1. Nama Madrasah                                    :  MI Miftahul Huda
2. NSS                                                       :  112331807227
3. Alamat                                                    :  Desa Tlogomojo
Email                                                 :  mi.tlogomojo@gmail.com
Blog                                                   :  mi-tlogomojo.blogspot.com
4. Kecamatan                                            :  Batangan
5.  Kabupaten                                              :  Pati
6.  Kode Pos                                                :  59186
7.  Nama Kepala                                          :  Karyanto, S.Pd.I
8.  Alamat rumah                                         :  Tlogomojo Batangan Pati
9. Nomor Telepon Madrasah                       :  085290318108 
10. Nama Yayasan                                     :  Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Huda
11. Tahun Berdiri                                         :  1997
12. Tahun Akreditasi Terakhir                      :  2009
13. Status tanah                                          :   Milik sendiri/Wakaf
- Surat kepemilikan tanah                   :   Sertifikat/Akte/11.11.07.1.00001
      :   Sertifikat/Akte/11.11.07.01.00158
- Luas tanah                                         :   1.043 M2
14. Status Bangunan                                   :   Milik sendiri
- Luas Bangunan                                 :   535 M2
15. Letak/Lokasi Madrasah Berdasarkan :
- Geografi                                     :  Dataran Rendah
- Lingkungan Pekerjaan               :  Pertanian
- Wilayah                                      :  Pedesaan

Terima Kasih atas kunjungan Saudara... Semoga bermmanfaat ^_^
 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | JCPenney Coupons